Може би в момента над 40% млади хора до 25 години са в т.нар. неангажираност, т.е. нито учат, нито работят - това е много голям процент. При регистрираната младежка безработица до 25 години има разминаване между числата на Евростат и на българската статистика – около 25% дава НСИ, 28% - Евростат. Но така или иначе може да се каже, че България е между първите страни по младежка безработица в ЕС. Това заяви в интервю за предаването “Събота 150” на БНР заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков.
Според него въпросът е дали това е краткосрочен проблем, предизвикан от икономическата криза, или е структурен проблем. Анализът на БСК показва, че това е структурен проблем. Той посочи, че над 60% от заетостта е в работни места и професии в сектори с ниска квалификация &ndash; търговия, услуги, строителство, охранителна дейност. Освен това, над 30% от работните места са заети от хора с по-висока квалификация от изискуемата. <br /> <br /> Според Бранков причините са първо в структурата на икономиката и заетостта, след това идват тежките регулационни режими, липсата на крупни инфраструктурни и инвестиционни проекти, които да поемат тази безработица не само сред младите, а изобщо на пазара на труда. Той посочи, че и за България е валидно, че страни във валутен борд или които прилагат фиксиран валутен курс имат по-тежки проблеми със заетостта и доходите. Бранков подчерта също като голям проблем неефективното трудово законодателство.<br /> <br /> Димитър Бранков смята, че предлаганите от ЕК мерки за справяне с младежката безработица имат приложение в България. В нашата държава няма всеобхватна информация за образователния статус на българските граждани в електронен вид, подчерта също той и добави, че БСК предлага създаване на електронен регистър в рамките на електронното правителство, който да обхваща всички български граждани след навършването им на 4-годишна възраст. Според него без такава информационна система няма как да се провежда ефективна борба срещу ранното напускане на училището, което е в основата на проблемите. <br /> &nbsp;