Средният размер на дълговете на българите, които са дадени на колекторски фирми, се е стопил с 50% и вече е 491 лв. през първото полугодие спрямо същия период на миналата година. Това показва проучване, поръчано от Асоциацията на колекторските агенции в България.
Общият обем на зъдалженията на хората е 820 млн. лв., което е намаление с една трета спрямо миналата година. В статистиката се включват дългове към банки, телекоми, лизингови дружества, бързи кредити. Банките, телеком операторите остават основните ползватели на услугите, предлагани от агенциите за събиране на вземанията - съответно с 38% и 45% от общия възложен дълг. 400 милиона стоят неплатени от услугите на джиесем-операторите. Според проучването има сезонност на плащането, като през първите шест месеца най-висока е събираемостта през март. <br /> <br /> Очакванията за втората половина от годината обаче не са толкова положителни. Преобладаващата част от бранша очаква възможностите на домакинствата да обслужват дълговете си да се влошат. <br /> <br /> &quot;Забелязали сме ясна тенденция на спад в събираемостта в условията на нестабилна политическа и икономическа обстановка. При предходната смяна на правителства в страната отчетохме по-малки събирани суми, което си обяснихме с очакванията за нисък икономически растеж&quot;, коментира Райна Миткова, председател на сдружението пред &quot;Телеграф&quot;. <br />