Министерският съвет предоставя близо 47 млн. лв. за продължаване на строителните работи на приоритетни пътни инфраструктурни обекти, съобщиха от правителствената информационна служба.
На 18 юни т. г. Националният ръководител, отговорен за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, спря финансирането на 10 проекта по ФАР с бенефициент Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) и управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Решението бе в резултат на доклад от KPMG България за извършен одит във ФРПИ. 26 355 534 лв. е осигуреното финансиране е за строителните работи по проекти, изпълнявани по програма ФАР, за които периодът на разплащане по финансовия меморандум е изтекъл. Финансирането обхваща проектите: втората тръба на тунела по главен път Е-79 при Дупница; участъците Симитли-Разлог и Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово. Пътят между Симитли и Разлог е завършен, а другите два проекта ще бъдат въведени в експлоатация до края на 2008 г. 20 492 800 лв. са предвидени за целево финансиране на обекти, изпълнявани по ФАР, за които временно е преустановено финансирането за сметка на средствата по програмата и кореспондиращото национално съфинансиране, съгласно приложимите финансови меморандуми. С предоставения финансов ресурс ще продължи инвестиционният процес по 7 проекта. Това са: пътните участъци Плевен-Никопол, Монтана-Лом, Ново село-автомагистрала „Марица”, обходният път на град Малко Търново за ГКПП с Турция, Соколовци-Смолян-Средногорци, подходният път от Рудозем към ГКПП-Еледже и повишаване на безопасността на пътя Е-79 Дупница-Кулата. Средствата се осигуряват по реда на чл. 33 от Закона за устройството на държавния бюджет. Те ще се възстановят от Националния фонд към министъра на финансите след потвърждаване на допустимостта на разходите чрез независим одит и приемливостта им от Националния ръководител и Европейската комисия. /БЛИЦ