Поне половината банки в България имат неправомерни точки в общите си условия, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Веселин Златев. Той добави, че КЗП работи по секторен анализ, обхващащ общите условия и договорите, с които банките оперират, като уточни, че досега всички трезори са изпратили поисканата информация до ведомството.
Основният проблем на банките е начинът, по който определят лихвите по кредитите, съобщава &quot;Стандарт&quot;. Според Златев това трябва да става по прозрачен начин, обвързан с конкретни и обективни икономически показатели, които не зависят нито от банката, нито от потребителите. Той заяви, че е &quot;твърдо за&quot; движението на лихвите да бъде обвързано със SOFIBOR, EUROBOR или други обективни измерители. Така потребителите ще могат да следят движението на лихвата си, ако тя е плаваща, а не фиксирана. <br /> <br /> Златев даде и пример за неправомерно действие от страна на банка. Става дума за жалба на гражданин относно това, че лихвата по ипотечния му кредит се вдигала постоянно, без дори да бъде уведомен. Резултатите от секторния анализ трябва да посочат и в крайна сметка да отстранят подобни практики. Златев разкри, че с няколко банки се работи много лесно, тъй като те бързо реагирали и отстранявали неправомерните практики след сигнал от КЗП. Но имало и трезори, с които комуникацията била по-тежка. <br /> <br /> За миналата година жалбите на потребители срещу нелоялни практики при предлагането на финансови услуги са едва 64. Но само за първите три месеца и половина на 2012 г. в КЗП вече има близо 60 жалби срещу финансови услуги. Според ведомството това показва пробуждане сред родните потребители. Резултатите от секторния анализ ще станат ясни към края на юни.<br />