Половината от добитата дървесина ще се продава през стоковата борса, а останалите 50 на сто – чрез търгове, обяви министърът на земеделието Мирослав Найденов. За това са се разбрали на среща вчера представители на компаниите, които се занимават с добив на дървесина и дървопреработка, директорите на държавните горски предприятия и други.
Найденов обясни, че е постигнато съгласие през Софийската стокова борса да минава 84 на сто от дървесината, а 8 на сто – през останалите две борси – в Русе и в Пловдив. Първоначално се предвиждаше борсовата търговия с дървесина да се извършва само в София.