58 фирми от Пловдивска област са направили в местната инспекция за опазване на околната среда предварителна регистрация, че произвеждат, внасят и употребяват химически вещества и препарати. Регистрацията е съгласно европейския регламент REACН, който влезе в сила от 01 юни 2007 г, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Най-много са подадените информации от вносители на химични вещества и препарати – 40, заявленията на производители са 16, на потребители - две. Не са подали информация 16 фирми от региона.
Фирмите с предварителна регистрация по регламент REACH трябваше в срок до 23.01.2009 г. да информират екоинспекцията за химичните вещества и препарати, които са произвели, внесли, пуснали на пазара и употребявали през 2008 година, включително и за тези, които съхраняват. В информацията задължително се посочва на кои вещества е извършена предварителна регистрация и номера от регистрацията за всяко вещество. Екоекспертите започват проверки във всички фирми по тези изисквания.
Предварителната регистрация на химичните вещества, произведени и/или внесени в количества от 1 тон или повече за една година, трябваше да се извърши до 1 декември миналата година. Ако някоя компания не успее или не желае да извърши предварителна регистрация, тя е длъжна да преустанови дейностите си с въпросните вещества, докато не извърши същинска регистрация, сочат разпоредбите на регламента REACH. Сроковете за същинската регистрация са: до 30 ноември 2010 г. - за канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството вещества ≥ 1 т/г, R 50-53 ≥100 т/г, други вещества ≥ 1000 т/г; до 31 май 2013 г. - други вещества ≥ 100 т/г; 31 май 2018 г. - други вещества ≥ 1 т/г.Димана Тодорова, БЛИЦ