6218 собственици на ведомствени бензиностанции се регистрираха в НАП. Крайният срок за това изтече вчера – 9 март, съобщиха от НАП.
Общо 6218 собственици на ведомствени бензиностанции и други задължени лица подадоха данни за 12 335 собствени съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива. 96% от притежаваните съоръжения и съдове са за съхранение и зареждане с газьол.<br /> <br /> Според данните, изпратени в приходната агенция, най-много от задължените &ndash; 63%, имат бизнес в сферата на селското, горското и рибното стопанство. Съдове и съоръжения са декларирали и 693 собственици, работещи в областта на транспорта, складирането и пощите. Петима собственици са посочили като своя икономическа дейност създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения.<br /> <br /> От декларираните данни става ясно още, че за зареждане и съхранение с гориво се ползват най-много стационарни цистерни &ndash; 6545 броя (52%), а на второ място се нареждат собствените бидони (варели) &ndash; 34% от общо декларираните съоръжения и съдове. Един собственик е декларирал също, че притежава вагон за съхранение на гориво.<br />