Около 75 милиона кутии цигари със стари бандероли бяха декларирани от вносители и производители в периода от 1 до 3 април. Тези цифри са близки до прогнозните, съобщиха от "Митниците". Сбъднаха се и разчетите за около 130 милиона лева акциз, който ще бъде прихванат от следващи заявки на производители и вносители.
За около 71 милиона кутии цигари декларации са подадени в Регионална митническа дирекция – София. Останалите около 4 милиона кутии са декларирани в Пловдив, а във Варна, Русе и Бургас количествата са незначителни.
„Тези диспропорции се дължат на факта, че на територията на регионалните дирекции в София и Пловдив са съсредоточени както българските производители, така и централите на фирмите – вносители на цигари”, коментира Красимир Николов, зам.-директор на Агенция „Митници”.

РМД София и РМД Пловдив бяха и сред най-активните по време на гратисния период, когато всички - търговци, производители, вносители и дистрибутори, които притежават количества със стар бандерол, трябваше да ги декларират пред митническите органи.
Проведе се информационна кампания „от врата на врата”, при която търговците бяха информирани за промяната на Закона за акцизите и данъчните складове.
Резултатите от кампанията сочат, че повечето търговци са наясно със задълженията си.
„По данни на търговците на дребно при тях са изостанали малко цигари със стар бандерол.”, заяви Николай Шушков, директор на РМД – София и допълни, че когато става дума за няколко кутии или стек търговците предпочитат да го запазят за лична употреба. От 4 април обаче тези количества не бива да се съхраняват в търговските обекти, освен ако не са декларирани пред митницата и съответно не са предвидени за унищожаване.
Митническата администрация ще продължи проверките във всички търговски обекти, а цигарите със стар бандерол ще бъдат третирани като цигари без или с фалшив бандерол. /БЛИЦ