Над 740 покани за доброволно погасяване на неплатени задължения към НАП са изпратили от началото на годината досега служителите от отдел „Събиране” в Териториалната дирекция на приходна администрация - Ямбол, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Само за месец август поканите по член 182 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс за доброволно изпълнение са 230. С тях публичните изпълнители подканят длъжниците в седемдневен срок за внесат дължимите суми. Над 800 хиляди лева задължения са натрупали фирмите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Най- голямото задължение на ямболска филма е за 80 хиляди лева невнесен данък –печалба. Ако до седмица фирмите не погасят задълженията си се пристъпва към принудително събиране на вземанията чрез запор на банкови сметки, МПС ,възбрана върху недвижими имоти и др. /БЛИЦ