250 фирми в цялата страна ще бъдат проверени заради това, че отчитат складова наличност на стоки на обща стойност близо 30 млн. лв., съобщават от НАП.
Компаниите работят в цялата страна, търгуват със захар и захарни изделия, горива, напитки, плодове и зеленчуци. <br /> <br /> По счетоводни данни за тези фирми в складовете им би следвало да се съхраняват стоки на обща стойност 30 млн. лв., но по оценки на НАП по-голямата част от тях са продадени без документи. <br /> <br /> Ревизорите на НАП работят по разкриването на типична схема за избягване на облагане, при която покупката на стоки се извършва при спазване на данъчните изисквания &ndash; с издаване на фактура, но следващата препродажба става без документи, т.е без да се отчете оборотът.<br /> <br /> През миналата година около 300 фирми са били ревизирани заради подозрителни стокови наличности. В над 90% от случаите стоките не са били открити, като на нарушителите са съставени актове за над 15 млн. лв. От НАП констатират също, че рисковите фирми периодично &bdquo;изписват&ldquo; стоките, издавайки фактури на несъществуващи дружества или на фирми, които дори не подозират, че са станали купувачи. <br /> <br /> Този опит за злоупотреба обаче се открива лесно, тъй като НАП разполага с компютърна система, която следи издаването и получаването на всяка една ДДС фактура в страната. Системата автоматично генерира и списъци от търговци, чиито документи не са осчетоводени от техните получатели.<br /> <br /> От НАП уточняват, че ако в хода на проверките се установи, че стоките не са налични, ще бъдат възложени ревизии, с които да се обложат недекларираните приходи, заедно с изтеклите лихви. В случаите на избягване на облагане в особено големи размери данните ще бъдат предадени в прокуратурата за започване на наказателно преследване. <br /> <br /> Освен тези контролни действия, са предвидени и ревизии на дружества по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които е установено, че отчитат големи обороти, но нямат извършвани ревизии скоро./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />