Акцизите върху безоловния бензин и газьола няма да се повишават през следващата година, както и през 2010-та. Ставката върху мегават час ток обаче ще се повиши от 1,20 лв. в момента на 1,40 лв. Това предвиждат разчетите на Министерството на финансите, които ще бъдат обсъдени в събота на разширеното заседание на Съвета на тройната коалиция в Банско. В документа е записано още, че акцизът върху цигарите ще се повиши с 29,4 процента.
Акцизът върху цигарите в момента е 79 лева за 1000 къса, а от януари се предвижда да нарасне на 102,30 лева. Както вече беше съобщено, от януари здравната вноска се увеличава от 6 на 8 процента. Министерството на финансите изчислява, че тя ще бъде компенсирана от намаляването на осигурителната тежест за пенсии в размер на 4 на сто. От следващата година съотношението при плащането на осигуровките за пенсии ще става в съотношение между работника, работодателя и държавата, което ще бъде 8:10:12. Това според финансовото ведомство ще мотивира бизнесът да осигурява служителите си върху реалните им доходи, защото осигурителното бреме за работодателя реално пада с 2 на сто.
Промени в данъците върху доходите и бизнеса не се предвиждат. Минималната работна заплата се увеличава на 240 лева, а пенсиите ще бъдат осъвременени отново на 1 юли.

В документа е записано, че разходите за бедствия се увеличават от 80 на 90 млн. лв. Бюджетите на почти всички държавни ведомства също бележат ръст, както и вноската на България в бюджета на ЕС. Тя ще бъде 926,9 млн. лв. при близо 660 млн. тази година.
7 процента от БВП на страната се предвижда да отидат за инвестиции в различни области. Изчисленията са правени при прогнозна инфлация от 4,2 на сто в края на годината, курс на долара 1,21 лева средногодишно и икономически ръст от 6,5 на сто.  /Дарик радио