Колебание и не много голям оптимизъм прозира в очакванията на представители на фондовия пазар за публичното предлагане на 33% от "ЕВН Електроразпределение" и "ЕВН Електроснабдяване".
От днес на Българската фондова борса започва приватизацията на държавните дялове в двете дружества, която ще продължи до 19 януари. В нея могат да се включат всички, които искат, но и брокери, и от самата борса, очакват повече интерес от големи инвеститори, заради високата начална цена на акциите.<br /> <br /> <strong>Висока цена, големи инвеститори</strong><br /> <br /> Минималната цена на акция от &quot;ЕВН Електроразпределение&quot; е 1373.92 лв., а на &quot;ЕВН Електроснабдяване&quot; - 120.31 лв. Номиналът и на двата вида книжа е 10 лв. &quot;Очакваме навлизането по-скоро на институционални инвеститори, доколкото и самите акции и тяхната минимална продажна цена не са най-подходящите за индивидуални инвеститори, тъй като цените са сравнително високи&quot;, коментира вчера пред БНР изпълнителният директор на борсата Иван Такев.<br /> <br /> &quot;Интерес ще имат предимно институционални инвеститори заради големият номинал, той влияе психически на малкия инвеститор&quot;, каза пред <a target="_blank" href="https://www.capital.bg/">Capital.bg</a> Иво Толев, управляващ партньор в &quot;Ултима капитал мениджмънт&quot;. Според него интересът ще е &quot;умерен&quot;, но не изключва и изкупуване на акции от мажоритарния акционер &ndash; австрийската EVN.<br /> <br /> <strong>Колебание на пазара<br /> </strong><br /> Според Димитър Тончев, прокурист на &quot;ДСК Асет мениджмънт&quot;, е притеснително дали ще има активна търговия и дружествата ще са ликвидни, като се има предвид високата цена, която отказва дребни инвеститори. Тончев смята, че и повечето институционални ще изчакат резултатите от предлагането и чак тогава може да купят акции. Портфолио мениджър на голямо управляващо дружество коментира пред Capital.bg, че все още се колебаят дали изобщо да участват, защото не вярват да има голям интерес към търговия с акциите на &quot;ЕВН Електроразпределение&quot; и &quot;ЕВН Електроснабдяване&quot;.<br /> <br /> &quot;Очаквам слаб интерес към емисията от страна на инвеститорите, главно заради ограничената бъдеща доходност от нея и неясната визия за публичния статут на компанията в дългосрочен план&quot;, коментира анализаторът от &quot;Ти Би Ай Асет мениджмънт&quot; Христо Владимиров. Той е на мнение, че без мажоритарния собственик емисията трудно би се пласирала дори на минималната цена.<br /> <br /> <strong>За пазара промяната е малко вероятна<br /> </strong><br /> Представителите на пазара са единодушни, че листването на ЕВН няма да донесе особена промяна в цялостната картина на фондовия пазар и той ще си остане все така слабо ликвиден. &quot;Раздвижване ще има, ако акциите се разпределят между по-голям брой инвеститори, но това по-скоро няма да се случи&quot;, смята Димитър Тончев.<br /> <br /> &quot;Моето мнение е, че такива идеи са малко преекспонирани и не са панацея за фондовата борса. Върху пазара по-скоро влияят външни, а не вътрешни фактори&quot;, каза Иво Толев. Според него проблемът на БФБ като цяло е високият процент акции в мажоритарните собственици на компаниите и съответно ниският брой свободно търгувани книжа.<br /> <br /> Христо Владимиров споделя мнението, че &quot;липсата на достатъчно големи и качествени емитенти с ясна и дългосрочна визия за публичния си статут и адекватна политика за корпоративно управление&quot;, е основният проблем.<br /> <br /> Шефът на борсата Иван Такев обаче отбелязва, че изобщо на приватизацията през борсата се възлагат надежди &quot;да дадат нов тласък на борсовата търговия&quot;. Такев добави, че се очаква държавните дялове на другите електроразпределителни дружества &ndash; &quot;Е.Он&quot; и &quot;ЧЕЗ&quot;, да излязат на борсата през първото тримесечие, най-късно до края на второто.