Операторът “Булгартрансгаз” има свободен капацитет поне за 6 млрд. куб.м. природен газ, но никой не го използва. Това заяви изпълнителният директор на компанията Ангел Семерджиев на енергийна конференция.

По думите му “Булгартрансгаз” може да осигури и по-голям капацитет, за да снабдява потребителите, ако се наложи. Семерджиев беше категоричен, че само 55 – 60% от капацитета се използва.

Семерджиев каза и, че в новата стратегия за развитие на енергетиката до 2013 г. Европейската комисия иска от всеки един преносен оператор действащ на българска територия да направи 10 годишен план, но това е нереалистично. Хубавото обаче е, че този 10 годишен план все още не е станал задължителен, няма го в законодателството и е пожелателен на този етап.

По думите на Семерджиев капацитетът на хранилището в Чирен може да се увеличи значително, като се съхраняват 800 млн. куб.м. газ общо и да се потребяват на ден по 8 млн. кубика. В момента капацитетът на хранилището е 4,3 млн. куб.м. газ на ден, докато миналите години е било 3,2 куб.м.

Капацитетът на хранилището Галата се е увеличило от 250 на 400 млн. куб. м., а максимално може да достигне 800 млн. куб.м. общо.

От думите на Семрджиев стана още ясно, че “Булгартрансгаз” прави предпроектни проучвания за междусистемната връзка Турция – Гърция, която е с дължина 150 км., а половината от тях са на българска територия. Така ще вкарваме в бъдеще каспийски газ от Азербайджан. Връзката ще бъде изградена до 2,5 години.

“Булгартрансгаз” има и проекти в напреднала фаза за връзката България – Румъния, което ще минава през Русе – Гюргево. Очаква се по тази отсечка да се транзитират 500 – 600 млн. куб.м. природен газ годишно.

Десислава Вангелова/БЛИЦ