Агенцията за приватизация прекрати приватизационната процедура за продажбата на 9 697 101 броя акции, представляващи 100% от капитала на “Топлофикация - Шумен” ЕАД, Шумен. Дружеството се продаваше чрез конкурс на един етап.
Решението е взето във връзка с липсата на инвеститорски интерес към топлофикацията. Първоначално две фирми закупиха конкурсна документация: “ТЕЦ Марица 3”АД, гр.Димитровград и “Далкия България”ЕАД, гр.София.
До изтичането на крайния срок (6 октомври 2008г.) за сертифициране и закупуване на информационен меморандум нито един от двамата участници не подаде документи за продължаване на участието си в процедурата. /БЛИЦ