Агенцията за приватизация удължи срока за провеждането на търга за “НИТИ” ЕАД.
Удължаването на срока е във връзка със завършването на процедурата за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация и удостоверения за индустриална сигурност на участниците в търга с явно наддаване за продажбата на 100 % от капитала на “НИТИ” ЕАД, Казанлък. Предложения за участие в търга ще могат да се подават до 11.00 часа на 10 септември 2008 г. /БЛИЦ