Според официалните данни на КФН към 31 декември 2012г. ЗАД „Армеец” реализира премиен приход над 170 млн. лв. и с ръст от 6% спрямо предходната година заема убедително първото място на застрахователния пазар.
С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. &bdquo;Армеец&rdquo; е на първо място по застраховка &bdquo;Каско на МПС&rdquo; с приходи от над 85 млн. лв. и пазарен дял от 21%. При задължителната &bdquo;Гражданска отговорност на автомобилистите&rdquo; дружеството генерира премиен приход от 52,5 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. <br /> <br /> ЗАД&bdquo;Армеец&rdquo; се нарежда на първо място и при застраховка &bdquo;Помощ при пътуване&rdquo; с премиен приход от 3 млн. лв. и пазарен дял от 24%, а по застраховка &bdquo;Злополука&rdquo; реализираните премии са в размер на 3,7 млн. лв. с 14% пазарен дял. <br /> <br /> Добрите постижения на компанията през годината се дължат на постигнатия допълнителен премиен приход и ръст по почти всички видове бизнес &ndash; 9,7% при застраховка &bdquo;Каско на МПС&rdquo;, 5,6% при автомобилната &bdquo;Гражданска отговорност&rdquo;, 9,5% при застраховането на отговорности и 5,6% при имуществените застраховки. <br /> <br /> Компанията бележи чувствителен ръст и при застраховането на финансови рискове &ndash; 27%, а генерираният премиен приход възлиза на 2,8 млн. лв./БЛИЦ<br />