От 12 декември Търговска банка "Виктория" ЕАД, която от 22 юни се намира под специален надзор, започва изпълнение на задълженията си към своите вложители, съобщи banker.bg.
Квесторите на банката Христина Стамова и Божидар Аршинков уверяват, че наличните парични средства покриват изцяло размера на привлечения ресурс от фирми и граждани и гарантират възможност за пълно удовлетворяване на вложителите. Това означава, че банката разполага с достатъчно ликвидност да покрие задълженията си към клиентите.<br /> <br /> От трезора информират, че дебитните карти, издадени от банката, ще бъдат активни като средствата, налични по тях ще могат да се теглят от банкомати и ПОС терминални устройства на други банки и търговци. В офисите на банката ще се обслужват сметките само на клиенти с изтекъл срок на дебитната им карта.<br /> <br /> Левови и валутни преводи ще се приемат за изпълнение в офисите на банката, като валутните преводи ще се изпълняват до 2 работни дни от датата на нареждането.<br /> <br /> Вложителите в ТБ &quot;Виктория&quot; ще могат да теглят и средства на каса до 2000 лева дневно &ndash; без предварителна заявка. Над тази сума или тяхната равностойност в евро или долара е необходима заявка от 2 работни дни.<br /> <br /> Предварителна заявка няма да се изисква в случаите на теглене на депозити на датата на падеж От ТБ &quot;Виктория&quot;, уведомяват още своите клиенти, че функционирането на интернет банкирането на банката ще продължи в режим на пасивен достъп. Възстановяването на всички останали операции, съгласно предоставените потребителски права, ще се осъществи в най-кратък срок. <br /> <br /> Квесторите отправят молба към клиентите исканията за закриване на картови и безсрочни сметки да бъдат депозирани при възстановяване на обичайния ритъм на работа на банката. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />