Родната банкова система е взела 720 млн. лв. само от такси и комисиони за предоставени на граждани и фирми услуги за периода от януари до октомври, сочат данните на БНБ.
За сравнение разходите на банките за заплати на персонала за първите 10 месеца на годината са по-малко - 603,45 млн. лв.<br /> <br /> Оказва се, че само приходите от такси и комисиони са достатъчни за издръжката на хората, трудещи се в банковата ни система. Разбира се, ситуацията е далеч по-сложна и при добавянето на общите административни разходи, данните показват, че за издръжка на дейността си трезорите са броили общо 1,419 млрд. лв. към края на октомври.<br /> <br /> Общият обем на депозитите на домакинствата отново бележи рекордни стойности, като само за октомври набъбва с 0,6% спрямо предходния месец, или с близо 200 млн. лева, достигайки до рекордната сума от 30,72 млрд. лв., по данни на БНБ. <br /> <br /> Набраните средства от гражданите са стрували 1,023 млрд. лв. на банковата ни система под формата на изплатени лихви само за десет месеца. Тази сума оформя 57% от общия разход за лихви на банковата ни система, който достига 1,789 млрд. лв. За сравнение приходите от лихви по кредитите за първите десет месеца на годината са 4,194 млрд. лв. за родните трезори. Кредитният портфейл на банките остава на почти същите нива от септември - потребителските и жилищните заеми леко намаляват с 0,1%, а корпоративните кредити отчитат ръст от 0,3%.<br />