ИТ мениджърите са изправени пред трудни времена, тъй като икономическата криза води до консолидацията на няколко големи банки и на техните ИТ системи. Финансовите институции трябва да бъдат изключително внимателни с потребителската лична и финансова информация, когато обединяват огромни и често напълно несъвместими ИТ системи, предупредиха от фирмата за сигурност SafeNet.
През следващите няколко месеца ИТ отделите ще трябва да обединят огромни обеми от информация, вследствие на разпаданията или на сливанията на големи банки и други финансови институции.
Някои експерти по сигурността вече подчертават нарастващия риск от фишинг атаки. Хакерите се изхитрят да изпращат запитвания до потребителите с идеята, че с консолидацията при банките подобни въпроси ще са съвсем нормални и няма да предизвикат съмнения у клиентите.
Тъй като много организации от голям мащаб имат индивидуализирани и различни инфраструктури, комбинирането и нагаждането им така, че да са вътрешно съвместими, ще бъде най-голямото предизвикателство, посочват от SafeNet. Нещо повече, хората, които се занимават с тези дейности, трябва да гарантират, че данните не са изложени на риск по време на миграцията.
От друга страна, подобни дейности биха могли да се окажат страхотна възможност за обединените бизнеси да преоценят изцяло ИТ системите си и да изградят нова, по-съгласувана и сигурна платформа, вместо да разчитат на системите, разработвани на парче, които в настоящия момент функционират в повечето компании.
Оправдаването на този задължителен и неподлежащ на обсъждане разход на и без това изнервения съвет на директорите обаче може да се окаже трудна задача.
Въпреки всички предупреждения, SafeNet заключава, че хората трябва да бъдат убеждавани в сигурността на картовите плащания и на междубанковите трансфери. Тези операции се контролират от системи, които не се влияят от различните промени, каквато е и миграцията на данни. /TechNews.bg