Данъкът върху лихвите по влоговете, който влезе в сила от 1 януари, накара банките и клиентите им да търсят вратички, за да го избегнат. Вече се предлагат продукти, които излизат от полезрението на финансовия министър Симеон Дянков и позволяват гражданите да си прибират целия доход от лихвите, съобщава “Стандарт”.
Една от възможностите е в името на съответната сметка да се вкара &ldquo;безсрочна&rdquo;, което автоматично ви освобождава от данъка. Същото важи и за разплащателните сметки, но при тях доходите са пренебрежимо малки. За да задържат клиентите си, банките започнаха да вдигат леко лихвите по безсрочните депозити.<br /> <br /> Първа инвестиционна банка например предлага безсрочен спестовен влог с доходност в лева, евро, британски лири и долари от 3,25% годишно. За сравнение - 3-месечният промоционален депозит, върху който се плаща данък лихвен доход, дава 4,4% годишна лихва. <br /> <br /> По сметката на безсрочния депозит може да се внася и тегли по всяко време, лихвата се начислява при всяка операция, а се изплаща в края на годината или при закриване на влога. За всяка следваща година лихвата нараства с 0,1%. За откриване на сметка по влога не се изисква минимална сума.<br /> <br /> Обединена българска банка предлага няколко вида разплащателни сметки, чиято доходност не се олихвява. Разплащателна сметка &quot;Активност&quot; е с 3,5% годишна лихва в лева. <br /> <br /> Минималната сума за откриване обаче е 2500 лв. Лихвата се начислява всеки ден, а се изплаща в края на годината. Като бонус за 10 транзакции месечно, над тази бройка са безплатни. Ако дневното салдо е в границите от 100-2500 лв., годишната лихва е 0,4%. Специално за пенсионери банката предлага сметка &quot;Привилегия&quot;, която няма минимална сума за откриване. <br /> <br /> До 500 лв. по нея се олихвява с 5,5% годишно, от 500 до 1000 лв. - 3,25%, и над 1000 лв. - 1,75%. Лихвата може да се тегли на всеки 3 месеца, по сметката може да се внася по всяко време без ограничения, а при теглене таксата е 1 лв.<br /> <br /> Спестовната сметка &quot;Без ограничения&quot; на Райфайзенбанк може да се открие с минимална сума от 100 лв. Лихвата по нея обаче варира в зависимост от натрупването. За влог до 25 хил. лв. годишната лихва е 2,8 на сто, а 3,3% - за над 50 хил. лв. От сметката може да се тегли без ограничения и по всяко време, без да се губи лихвата, без такси и без да се дължат суми за откриване и поддържане на сметката.<br /> <br /> Банка ДСК предлага спестовната сметка &quot;Стимул плюс&quot;. При нея минималната сума за откриване е 1000 лв., а максималната лихва, която може да се получи, е 2,65 процента годишно. Трябва обаче да се следи остатъкът по влога да не пада под хиляда лева, в противен случай лихвата намалява. /БЛИЦ<br />