Увеличават се загубите на "Холдинг БДЖ", показва консолидираният отчет на дружеството. Загубите за първото тримесечие на тази година са 14,4 млн. лева, а за същия период през 2013 година - 9 милиона лева, твърдят от дружеството.
За сравнение предишната година железниците са били на минус с 29,5 милиона лева. &quot;Холдинг БДЖ&quot; е намалил загубата си спрямо 2012 година чрез схемата &quot;дълг срещу собственост&quot; с Националната компания &quot;Железопътна инфраструктура&quot;. Загубата се е свила и заради платени неустойки от страна на турската фирма &quot;Тювасаш&quot; по договора за доставка на спални вагони. <br /> <br /> През 2013 г. компанията е платила на БДЖ близо 7,9 милиона лева. Правителството на ГЕРБ купи през есента на 2010 година 30 спални вагона от &quot;Тювасаш&quot; за около 66 милиона лева. Те обаче бяха пуснати в движение с голямо закъснение, защото не можеха да получат евросертификати. <br /> <br /> &quot;Холдинг БДЖ&quot; печели все по-малко от основните си дейности. През 2013 г. са били обслужени малко над 26 милиона пътници спрямо 26,5 милиона през 2012 година. Приходите от пътнически превози са се свили с 2 милиона лева до 75,2 милиона. Превозените товари също намаляват от 9,8 милиона тона за 2012 г. на 8,9 милиона тона през 2013 г., а приходите от тях с 11,6 милиона лева до 128,3 милиона лева през 2013 година. Дълговете на &quot;Холдинг БДЖ&quot; са в размер на 631 милиона лева. За една година дружеството е свило задълженията си с 96,7 милиона лева. /БЛИЦ<br /> <br />