Във връзка с предстояща медицинска интервенция, която ще бъде последвана от продължително отсъствие поради хоспитализация на Изпълнителния директор Иван Йончев, се налага промяна в ръководния състав на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Това съобщиха от дружеството.
&bdquo;След провеждането на редица консултации с лекари, те единодушно ми препоръчаха да се подложа на операция. Тъй като възстановяването ми се очаква да продължи дълго време и това ще доведе до невъзможност да изпълнявам пълноценно служебните си задължения, подадох заявление до Министъра на икономиката и енергетиката да ме освободи от заеманата длъжност. С протокол на министъра от 09.07.2014 г., по взаимно съгласие, е прекратен Договорът ми за възлагане на управление на БЕХ АЕД. След пълното ми възстановяване ще продължа да работя по реализирането на стратегическите проекти, по които БЕХ работи, сред които несъмнено е и изграждането на нова ядрена мощност &ndash; 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй&rdquo;, обяснява Йончев.<br /> <br /> Със същият протокол за член на СД на БЕХ ЕАД е избран Жаклeн Коен, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър. <br /> <br />