За месец септември продължава да се запазва трайната тенденция на спад на безработицата в страната, наблюдавана от началото на 2008 г. В бюрата по труда са регистрирани 214 692 безработни, с 3611 човека (с 1.7%) по-малко спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година броят на безработните намалява с 36399 души или с 14.5%, съобщиха от социалното министерство.
Намалението на безработицата през месеца се определя от по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар, най-вече в сферата на образованието, във връзка със започването на новата учебна година. Същевременно се отчита и ръст на постъпилите по програми и мерки за заетост.
Равнището на безработица през септември е 5.80%, с 0.09 пункта по-ниско спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година равнището на безработица е с 0.98 пункта по-ниско.
През септември в 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната. Това са областите: София-град (1.29%), Бургаска (2.38%), Габровска (3.40%), Варненска (3.54%), Старозагорска (4.79%), Пловдивска (4.82%), Пернишка (4.88%) и Русенска (5.41%). В останалите 20 области равнището на безработица е над средното и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Търговище (12.58%), Шумен (10.69%), Смолян (10.66%), Монтана (10.41%) и Разград (9.86%). Равнището на безработица е с много близка стойност до средната за страната в областите Добрич (5.89%) и Велико Търново (6.13%).
Търсенето на труд нараства и в бюрата по труда са обявени общо 17959 свободни работни места. На първичния пазар на труда са заявени 14439 места. Почти 29% (4127 места) от тях са от сферата на образованието. По преференциалните мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта са заявени 1869 места, а по програми за заетост - 1651 места.
През септември работа са започнали 16495 безработни, с 5054 (44.2%) повече от август.
Броят на включените в програми и мерки за заетост през месеца нови безработни възлиза на 6109.
През месец септември успешно приключи програмата “Активни услуги на пазара на труда”, стартирала през 2005г. За целия период на действие на програмата общо в нея са участвали и са намерили своята реализация на пазара на труда над 20000 души.
През месеца в обучение за професионална квалификация са включени 1928 безработни и 335 заети лица. /БЛИЦ