Равнището на безработица в страната през май 2009 г. е 7.08%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Практически то се задържа на нивото от април, като е само с 0.04 процентни пункта по-високо. Средномесечното равнище на безработица от началото на годината е под 7% - 6.84%.
В бюрата по труда са регистрирани 262 097 безработни. Те са само с 1404 души повече спрямо предходния месец. На първичния пазар са обявени 14 044 работни места, с 1070 по-малко от предходния месец, което е характерно и за предишни години. Въпреки свития пазар в условия на криза, заявените места в реалната икономика са с над 250 повече от тези през май 2008 г. <br /> И през този месец най-много места са обявени в преработващата промишленост (3772, с 300 повече от април), в търговията (2363), в селското стопанство (1655), в хотелиерството и ресторантьорството (1540) и в строителството (1220). <br /> Обявените места по програми за заетост са 2464. Към 31&nbsp;май в бюрата по труда са останали незаети общо 8107 работни места, с 1055 места по-малко от април. Най-много незаети места има в преработващата промишленост &ndash; близо 2700. В търговията също има много свободни места &ndash; почти 1200. Сравнително висок е броят на незаетите места и в селското стопанство (730), в хотелиерството и ресторантьорството (631) и в строителството (471)./БЛИЦ