През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са били 381 хиляди, а коефициентът на безработица - 11,4%, показват предварителни данни на НСИ. Окончателната статистика ще излезе на 21 февруари.
В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се покачва с 0,2 процентни пункта, докато спрямо третото тримесечие на 2011 г. увеличението му е с 1,2 процентни пункта.<br /> <br /> Агенцията по заетостта регистрира безработица през декември от 10,4% и средногодишна безработица за 2011 г. от 10,1%. Според предварителните резултати от проведеното изследване на НСИ &bdquo;Наблюдение на работната сила&rdquo; през четвъртото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3,292 млн., или 66,3% от населението в същата възрастова група.<br /> <br /> В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят на икономически активните лица намалява с 67 хиляди, а коефициентът на икономическа активност е по-нисък с 0,3 процентни пункта.<br /> <br /> В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 62 хил., а коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група спада с 1,2 процентни пункта.<br /> <br /> През четвъртото тримесечие на 2011 г. 1,672 млн. от населението на възраст 15 - 64 навършени години са икономически неактивни (извън работната сила), а коефициентът на икономическа неактивност е 33,7%.<br /> През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2,955 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45,7%.<br /> <br /> В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 69 хил., или с 2,3%, а относителният им дял - с 0,6 процентни пункта. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е по-малък с 63 хил., а относителният им дял - с 0,9 процентни пункта.<br /> <br />