По предварителни данни, през първо тримесечие на 2010 година заетите лица в икономиката са 3 385.3 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 386.7 милиона. В сравнение с първо тримесечие на 2009 година броят на заетите лица е намалял със 7.3 %, като са отработени с 7.5 % по-малко човекочасове. Това означава, че безработицата се е покачила със 7.3 на сто за година. Това сочат данните на Националната статистика.
Структурата на заетостта по икономически дейности през първо тримесечие на 2009 и 2010 година показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора на услугите и аграрния сектор за сметка на индустриалния сектор. <br /> <br /> На едно заето лице се падат 4 150 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 10.1 лева БВП за един отработен час. Преизчислен в съпоставими цени, БВП на един зает реално се увеличава с 4 %, като за един отработен час се произвеждат с 4.1 % повече реална стойност от БВП.<br /> <br />