Безработицата към края на октомври е 8,92%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Намалението спрямо септември е с 0,11 процентни пункта.
Според министъра на труда и социалните грижи Тотю Младенов разкриването на свободни работни места в реалния сектор и рязкото намаляване на обявленията за масови уволнения са допринесли за намаляването на безработицата.<br /> <br /> В бюрата по труда са регистрирани 330 371 безработни, като те намаляват с 4300 спрямо септември.<br /> <br /> Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова посочи, че за първи път от доста време се регистрира спад на безработицата сред младежите. Броят на безработните младежи до 29 години намалява с 280 човека и е 18 на сто от общия дял. Безработните над 50 години са с 38% по-малко.<br /> <br /> Новите безработни, регистрирани в бюрата по труда, са 37 917. Постъпилите на работа през месеца са 23 354, като те нарастват значително спрямо септември - с 9 446.<br /> <br /> В реалната икономика през месеца са заявени чрез бюрата по труда 8 245 места. Най-много са обявени в преработващата промишленост, в търговията, в административни дейности, в образователната сфера и в строителството.<br /> <br />