Безработицата в страната продължава на намалява и през юли е била 5,96 процента, съобщи Агенцията по заетостта.
В бюрата по труда са регистрирани 220 879 безработни, с 210 души по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с юли 2007 г. безработните намаляват с 47 567 души или със 17,7 на сто.
През юли за едно свободно работно място са се конкурирали девет безработни.

В 16 области има спад в нивото на безработица в сравнение с предходния месец, а в 11 се отчита незначителен ръст на безработица в сравнение с юни. Основните причини за този ръст са свързани предимно с масови уволнения във фирми и с нарасналия брой на новорегистрираните в бюрата по труда безработни учители и непедагогически персонал, поясняват от Агенцията по заетостта.
В бюрата по труда са обявени 13 996 свободни работни места, с 2646 по-малко от юни. Заявените на първичния пазар на труда места са 11 920. По-голямата част от тях - 9943 места, са от частния сектор.
През юли работа са започнали 12 826, което е с близо 16 на сто по-малко в сравнение с юни. 92 процента от постъпилите на работа - 11 733 души, са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. 29 на сто - 3339 души, са насочени към програми и мерки за обучение и заетост.
В обучение за професионална квалификация са включени 2560 безработни.
През юли в териториалните поделения на Агенцията по заетостта са организирани 199 курса за професионална квалификация на безработни. /БЛИЦ