Повече пари да бъдат отделени за малкия и средния бизнес през следващия програмен период, поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал (АИК). В момента в България има едва 670 големи предприятия, а останалите са в графата малки и средни, пише в. "Стандарт".
За повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни може да помогнат повече грантови схеми към частно-правни бенефициенти като фирми и неправителствени организации. Като пропуск през този програмен период те посочиха, че една част от стредствата са били пренасочвани по други оси, за да не загубим еврофинансиране. Затова от бизнеса предлагат да има гарантирани средства, които да са насочени към частния сектор. <br /> <br /> Според Икономическия и социален съвет (ИСС) е нужна и по-добра администрация на процеса от страна на чиновниците. Голямо бреме за бенефициентите е и неопределеността за това какви средства ще получат при изпълнение на проекта. &quot;Въпреки че следваме писмени указания, понякога одитиращите органи отказват да признаят направените разходи. Тогава единственият ход на фирмите е да заведат иск по Гражданско-процесуалния кодекс, а делата се точат 5-7 г.&quot;, обясниха от фирмите. <br /> <br /> Те поискаха и по-облекчени правила при получаване на авансови средства по европроектите. В момента тези суми се дават срещу банкова гаранция и така получаваме пари за сметка на други, които са блокирани. Трябва да се помисли за облекчаване на процеса чрез приемане на запис на заповеди, застраховки или други подобни гаранции, поискаха от бизнеса. <br /> <br /> От Икономическия и социален съвет са категорични, че социалните партньори трябва да имат по-голяма роля и при обсъждане на програмите, по които са бенефициенти. Бизнесът дори настроя за право на блокиране при обсъждането им, ако не е съгласен с правилата, по които ще се провеждат търговете и ще се осъществяват проектите. Броят на комитетите за наблюдение пък да се увеличи от два на четири годишно за всяка програма. /БЛИЦ