Бизнесът спира съкращенията. През 2014 г. няма да се уволняват хора и безработицата няма да расте. В същото време родните компании ще бъдат много предпазливи при наемането на нови хора. Повечето от предприемачите - 62,8%, са уверени, че през следващата година няма да имат възможност да откриват нови работни места.
Данните са от редовна анкета за бизнес климата и очакванията на фирмите за следващата година, направено от БТПП сред 607 компании. Тя е част от &quot;Европейски иконономически преглед 2014 г.&quot;, който се прави от 15 години. Надеждите са били най-големи през 2011 г., но са се сринали през 2012 г., сочи проучването. Факт е обаче, че оптимизмът сред българския бизнес е все по-осезаем.<br /> <br /> Половината от предприемачите са сигурни, че през 2014 г. ще увеличат общите приходи от дейността си, само 10% са песимисти. България е на девето място по оптимизъм от 25 европейски страни. Най-уверени в бъдещето са прибалтийските държави и Русия, а най-големи песимисти са Гърция и Кипър. Най-безнадеждна е била 2012 г., когато позитивизмът е най-слаб. Като най-сигурен начин да се подобри икономиката на страната половината анкетирани сочат износа. Малка част от тях разчитат, че вътрешното потребление през 2014 г. ще се повиши - 33,7%, срещу 51,6% през 2011 г. /БЛИЦ