Изследване на тема “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, показва, че много от мерките, предприемани от правителството в тази посока, все още слабо се познават.
Не се променя и нагласата на повечето от българите към сивата икономика. Това се казва в официално становище на работодателската организация, публикувано днес.<br /> <br /> Анализите на емпиричните данни са категорични, че темата за неформалната икономика ще бъде централна в дневния ред на обществото поне в близките 10 - 15 години. Основанието за този извод са запазващите се изключително високи нива на толерантност и търпимост към неформалните практики. <br /> <br /> Продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Широко е разпространена готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки, като едни от социално допустимите &bdquo;компромиси&rdquo;. <br /> <br /> Положително е, че оценките наповечето участници в проучването говорят за настъпило преструктуриране в неформалните практики в трудово-правните отношения. <br /> <br /> Ако през 2010 г. типичната неформална практика е &ldquo;работата без договор&rdquo;, то през 2012 г. неформалността се е &bdquo;преместила&rdquo; към друга практика &ndash; работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане &bdquo;на ръка&rdquo;. <br /> <br /> Настъпилото преструктуриране на сивите практики в трудово-правните отношения отчитат и двете целеви групи, което показва, че промяната е сериозна, има реални измерения и изисква адекватни мерки, смятат от АИКБ. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />