Консултативния съвет към Министерството на икономиката и енергетиката разгледа представеният проект на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия до 2020 година и анализира състоянието на българския бизнес.
&nbsp;Експерти представиха анализ на икономическото състояние в страната, от който се вижда, че България има най-ниска производителност на труда в Евросъюза и това налага преструктуриране на икономиката.<br /> <br /> Експертите направиха съпоставка между ситуацията в шестте държави членки на Евросъюза, подбрани по брой население и територия, сходни с българските, със ситуацията в страната, като изводите са за значително изоставане на България с изключение на областите &quot;Предприемачество&quot;, където страната от 24-то място в Евросъюза сега е на 9-то, и &quot;Втори шанс&quot; &ndash; от 22-ро на 16-то. <br /> <br /> По отношение обаче на &quot;Иновации&quot;, &quot;Околна среда&quot; и &quot;Интернационализация на МСП&quot; България е на предпоследно място.<br /> Като най-перспективни и бързо развиващи се отрасли в момента се очертават автомобилостроенето и до голяма степен информационните технологии и филмовата индустрия. <br /> <br /> За съжаление най-много бързорастящи предприятия с годишно увеличение на оборотите поне с 20% са в търговията &ndash; 47%, за разлика от промишлеността &ndash; 27% и транспорта - 9%, услугите &ndash; 8%, селското стопанство &ndash; 7% и строителството &ndash; 2 на сто.<br /> <br /> Социалните партньори и останалите участници в заседанието посочиха тесните места в развитието на бизнеса и препоръчаха промени в нормативната уредба, както и за реално намаляване на административната тежест за фирмите. /БЛИЦ<br />