България заема първо място в Европа по състояние на бизнес климата за 2012 г. Това показва изследване на Европейската асоциация на търговско-промишлените палати и най-представителната организация на бизнеса на Стария континент. Съобщението разпространи Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Изследването се базира на анкети сред членовете на асоциацията, които споделят очакванията си за развитието на техния бизнес. На първо място по бизнес климат е България, следвана от Швеция, Турция, Румъния, Белгия, Малта и Великобритания. <br /> <br /> Държавите с най-лош бизнес климат според изследването са Гърция, Дания, Австрия, Испания и Португалия. Позитивните очаквания за развитие на бизнеса в България през 2012 г. са 48,2 процентни пункта за индустриалния сектор и 46,9 процентни пункта за сектора на услугите. Постигнатият успех от нашата страна е на фона на значителното влошаване в общия показател в Европа. <br /> <br /> По показателя очаквания за общия оборот страната ни заема трето място след Полша и Турция. По-надолу в класацията са Белгия, Естония и Швеция. Най-слабите страни по показателя са Гърция, Унгария, Кипър, Испания и Чехия.<br /> <br /> По показателя очаквания за вътрешни продажби страната ни заема отново трета позиция след Турция и Полша. След България са Белгия, Румъния и Швеция. Най-слабо представящите се страни по този показател са Гърция, Португалия, Испания, Чехия и Великобритания. <br /> <br /> По показателя очаквания за експорт страната ни се нарежда на второ място след Португалия. След България остават Турция, Гърция, Естония, Полша и Дания. В дъното на тази класация са Унгария, Чехия, Великобритания, Кипър и Хърватска. <br /> <br /> По показателя за очаквания за състоянието на заетостта България заема четвърто място след Турция, Белгия и Естония. След нашата страна са Полша, Малта и Франция, а в най-лоша ситуация са Гърция, Испания, Кипър, Португалия, Чехия и Италия. <br /> <br /> България е на трето място в Европа по показателя очаквания за инвестиции. Лидер в тази класация е Турция, следвана от Полша. След нашата страна се нареждат Румъния, Естония, Малта и Белгия. Най-лошо представящи се държави по този показател са Гърция, Испания, Португалия, Чехия и Хърватска.<br /> <br />