Българското правителство се отказва да финансира погасяването на външен дълг с вътрешни ресури и ще търси пари от външните пазари. Това е записано в проекторешение на правителството, което предстои да бъде гласувано.
От документа става ясно, че намерението на финансовия министър Симеон Дянков да използва три източника (вътрешния пазар, Сребърния фонд и фискалния резерв) за финансиране на предстоящите плащания отпадат. През януари следващата година България трябва да погаси 818,5 млн. евро. В проекта е записано, че финансовият министър Симеон Дянков трябва да започне процедура за тегленето на облигационен заем за 950 млн. евро. <br /> <br /> В мотивите към проекторешението на правителството се казва, че вътрешният пазар е изиграл своята роля в последните 2 години, като е осигурил 80% от брутното дългово финансиране на държавата. Той обаче &quot;се характеризира със сравнително ограничена ликвидност и не до там широка инвеститорска база, доминирана от местни лица резиденти&quot;.<br /> <br /> В проекта пише и че не трябва да се разчита само на един източник на финансиране, защото това създава рискове, които са свързани с ограничените мащаби на вътрешния пазар. Ако се изберат външните пазари за финансиране на падежа по еврооблигациите, това ще гарантира че фискалният резерв ще остане над 4,5 млрд. лв. в края на тази година, а през 2013 г. ще се задържи между 4 и 4,4 млрд. лв., се посочва още в мотивите на финансовото ведомство. От там посочват, че сега е моментът да се излезе на външните пазари, защото се е отворил &quot;времеви прозорец&quot;, при който пазарите са спокойни.<br /> <br /> <br />