България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1,95583 лв. за евро до присъединяването ни към еврозоната. Това предвижда Конвергентната програма на България за 2008-2011 г., съобщиха от правителствената информационна служба. В началото на декември министърът на финансите ще представи документа пред Европейската комисия.
Приетата от Министерския съвет Конвергентна програма акцентира върху основните параметри на макроикономическата политика и реформите, които правителството се ангажира да реализира до 2011 г. Основен приоритет е поддържането на макроикономическата стабилност и устойчиви темпове на икономически растеж. Най-важните фактори за постигане на целите са продължаване на структурните реформи, подобряване на бизнес климата и повишаване ефективността на институциите.
Очаква се през 2009 г. световната финансова криза да окаже негативно влияние върху реалните процеси в икономиката. Основните канали, по които тя се предполага, че ще засегне икономиката ни, е инвестиционното търсене и намаленият приток на чуждестранни капитали. Най-важните рискове за изпълнението на бюджета в краткосрочен план са свързани с международната финансова криза и опасността от световна рецесия, които биха довели до по-нисък износ и по-малък приток на чуждестранни инвестиции. Правителството предвижда серия от мерки и буфери за ограничаване на тези рискове, изхождайки от принципите за запазване на финансовата стабилност и за активна икономическа политика на държавата, насочена към максимално запазване на гъвкавостта на икономиката и конкурентната среда. /БЛИЦ