България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове, съобщиха от МОСВ и МВнР.
Подновява се възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото. <br /> <br /> Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г. въз основа на констатация на компетентните международни институции за зле функционираща Национална система за инвентаризация на парникови газове в периода преди 2009 г. Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за финансови приходи чрез участие в международната търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на седем месеца. <br /> <br /> Молбата на България за възстановяване на акредитацията на страната за участие в международната въглеродна търговия беше разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото, която се проведе в град Бон, Германия.<br /> <br /> Компетентният международен орган разгледа искането на България и взе решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване. С възстановяването на акредитацията на страната за участие в търговията с емисии се отваря връзката към международния регистър за транзакции. <br />