Български инвеститори са купили облигации за малко над 590 млн. евро от новата емисия външен дълг на България. Това представлява 29,6% от общата сума на пласираните ценни книжа, пише „Монитор”.
&nbsp;В понеделник страната ни емитира двоен транш 7-годишни и 12-годишни облигации на стойност 1,994 млрд. евро. Пласираните 7-годишни книжа са на стойност 1,144 млрд. евро, а 12-годишните &ndash; за 850 млн. евро. Следващите по обем на закупените книжа инвеститори са от Великобритания. Те са придобили 25% от 7-годишни бондове и 21 на сто &ndash; от 12-годишните. По тип инвеститор най-много от книжата са закупени от инвестиционни фондове &ndash; почти половината, следвани от банките, а на трето място са застрахователните и пенсионните компании.<br /> <br /> 7-годишните облигации са на цена от 98,192 евро за 100 евро номинал, при лихвен купон от 1,875% и според от 185 базисни пункта над осреднената цена на лихвените суапове (доходност 2,156%), докато траншът от 12-годишни облигации е пласиран при цена от 98,237 евро за 100 евро номинал при лихвен купон от 3,000% и 235 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове (доходност 3,179%). BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit действаха като водещи мениджъри на сделката, съобщиха от финансовото министерство.<br /> <br /> Трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка за тази година, коментираха от ведомството. До момента това е и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица. От МФ допълниха, че решението за бързото осъществяване на емисията &ndash; в рамките на един ден, е взето, за да може страната да се възползва от благоприятните пазарни след решението на ЕЦБ.<br /> <br /> При 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари, отбелязаха още от министерството. След тази трансакция броят емитираните от България облигации на международните капиталови пазари достигна седем.<br /> <br /> Новият дълг ще бъде използван за покриване на стари задължения на държавата, както и на дефицита. Той ще служи и в случай на нужда от ликвидна подкрепа след оценката на качеството на активите на банковата ни система. /БЛИЦ<br /> <br />