Евростат потвърди, че Българският Северозападен район е най-беден в Европейския съюз.
&quot;Северозападналият&quot; регион, както още го наричат, е с 28% от средния за ЕС брутен вътрешен продукт на глава от населението.&nbsp;Той&nbsp;обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. <br /> <br /> Сред последните мяста в списъка попадат още два български региона - Северният централен и Южният централен район с&nbsp;30 процента от средния в ЕС БВП на човек. Северният централен район обхваща областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, а Южният централен район - областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.<br /> <br /> Румънският Североизточен район е на предпоследно място с 29% от средния европейски БВП на човек.<br /> <br /> След Централен Лондон (с 343% от средния европейски) на второ място по богатство е посочен Люксембург (279 %), следват Брюксел (219 %), Грьонинген в Холандия (198 %), Хамбург в Германия (188 %) и Прага (172 %).<br /> <br />