През 2011г. България е изгубила поне 2.4-2.8 милиарда лева заради младите хора, които не работят или не участват в образование или обучение. (В света за тази група вече се наложи съкращението NEET). Българските NEET са 24.6% от възрастовата група между 15 и 29 години. Загубите за икономиката под формата на поети от бюджета плащания и помощи, както и от нереализирана продукция са около 3-3.5 процента от БВП, съобщава “Дневник”.
По консервативна оценка за целия Европейски съюз групата NEET обхваща рекордните 14 милиона души и &ldquo;струва&rdquo; поне 153 млрд. евро (3 млрд. евро седмично), или 1.2% от БВП.<br /> <br /> Това се казва в проучване на Eurofound (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд), което ще бъде представено официално днес в Кипър. В него се казва, че според Евростат през 2011 г. са били изключени от пазара на труда и от образование в Европа 7.5 милиона млади хора на възраст между 14 и 24 години и още 6.5 милиона млади хора на възраст между 25 и 29 години. Това съответства на значително увеличение на дела на групата NEET: през 2008 г. стойността достигна 11% при 15-24-годишните и 17% при 25-29-годишните, а до 2011 г. се увеличи съответно на 13 и 20%. <br /> <br /> Съществуват големи различия между държавите членки - в Люксембург и Холандия например NEET са под 7% и загубите за тези икономики са под 1% от БВП. В групата България, Кипър, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия и Полша обаче щетите са за над 2% и достигат до 3.5%<br /> <br />