Газификацията на 29 общински обекта спести близо половин милион лева от бюджета на Русе за 2008 година, съобщиха от Овергаз. Преди да преминат на природен газ, сградите се отопляваха с мазут и газьол.
С най-големи икономии за миналата година са регионалната библиотека "Любен Каравелов" – малко под 60 хиляди лева и сградата на общината в дунавския град – 55 хиляди лева.
Клиенти на «Дунавгаз» ЕАД, дъщерно дружество на Овергаз, са още регионалният Исторически музей, Общинският младежки дом, както и почти всички детски градини в града.
Компанията започна газификацията на Русе през 2004 година. До този момент са изградени 110 километра газоразпределителна мрежа, към която са присъединени близо 2300 домакинства, 157 обществено административни сгради и 63 промишлени потребители. /БЛИЦ