Българската народна банка издава за първи път лицензи за извършване на налични парични преводи на 6 фирми, съобщиха от банката. Такава дейност могат да извършват само банки и дружествата, притежаващи издаден от БНБ лиценз за извършване на законна дейност по налични парични преводи, както и техните агенти.

Сред фирмите, на които са издадени такива лицензи са „Мани Грам Пеймънт Систeмс България" ЕООД и „Банксервиз" АД. Услугите на Western Union ще бъдат предоставяни чрез агенти на Western Union International Bank GmbH (WUIB), която ще извършва дистанционно тази дейност в България./БЛИЦ