БНБ подхваща по-изкъсо фирмите за бързи заеми, като "Изи кредит", "Профи кредит", "Ти Би Ай кредит", "БНП Париба лични финанси", като ще ги вкара в публичен регистър. Това отдавнашно намерение на банковия надзор се урежда нормативно чрез промените в Закона за кредитните институции, които депутатите разгледаха днес.
В закона те се определят като компании, различни от кредитните институции (банка) и ще бъдат вписани в регистър, за да могат да извършват дейност, което заменя досегашния уведомителен режим. Новите изисквания ще важат и за лизинговите компании, а няма да засягат заложните къщи.
Централната банка ще има право да контролира премиите, които си раздават шефовете на частните търговски банки. Промените в този раздел позволяват банковия надзор да прави предписания за подобряване на коопоративното управление на кредитните институции. Висшият мениджмънт, включително прокуристите, ще изчакват разрешение от БНБ за назначаване. Досега кадровите смени бяха на уведомителен режим.
Всички парични задължения на клиентите към банките ще бъдат включени в информационната система, поддържана в БНБ, като публичен ще бъде само регистърът на институциите, регистрирани по този закон.
Писмено одобрение от БНБ ще се изисква за акционери, които увеличават участието си в местните банки, преминавайки праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите. /БЛИЦ