Приключи изпълнението на деветмесечния проект осъществен от Европейската централна банка съвместно с БНБ и други централни банки от Европейския съюз за предоставяне на техническа помощ на Националната банка на Сърбия, съобщиха от БНБ.
Участието на БНБ в проекта беше свързано с оказване на техническо сътрудничество на националната банка на Сърбия в областта на защита на потребителите на финансови услуги (един от шестте компонента в проекта). Бяха извършени подробни анализи на съответствието на правната и институционалната рамка на Сърбия с изискванията на европейското законодателство в тази област. Предоставената от БНБ експертиза по проекта беше оценена високо, а докладите от извършените анализи и изготвените на тази база препоръки за постигане на съответствие с Европейската правна рамка и добри практики, бяха приети изключително добре от бенефициента и партньорите.<br /> Това е първият проект за техническо сътрудничество, финансиран от ЕС, в който Българската народна банка участва като централна банка предоставяща техническа помощ. Проектът съдейства за засилване на сътрудничеството с националната банка на Сърбия и разкрива възможности за неговото разширяване при изпълнение на препоръките, представени в заключителния доклад. Проектът съдейства и за разширяването на познанията на БНБ за региона. /БЛИЦ<br />