Според председателя на БСК Божидар Данев икономиката ни продължава да потъва. Има леко възстановяване в отрасъл промишленост, без строителството, обясни той след среща с президента Георги Първанов.
България попада в капана на двойния дефицит, предупреди Данев. Ставало въпрос за дефицита по текущата сметка и дефицита по валутната сметка и че това представлява опасност за българската икономика. <br /> Липсата на преки чуждестранни инвестиции поставят под опасност натрупаните валутни резерви, каза той. <br /> <br /> Първанов се срещна с представители на работодателските организации у нас по въпроси за бюджета, кризата и заетостта.<br /> <br /> Последните десет години взривното развитие на търговията с недвижими имоти, строителството, финансовото посредничество и навлизането на спекулативен капитал чрез банките и чуждестранните инвестиции създадоха деформации, които ще се отразят на кризата, коментира Данов.<br /> Той смята, че и в последните години е имало лоша енергийна политика. <br /> <br /> Освен това има сериозен проблем с междуфирмената задлъжнялост, защото тя надхвърля приходите, от които се очаква да се погасяват тези задължения.