Европейската комисия откри официална процедура, за да разследва дали Български енергиен холдинг злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Брюксел е загрижен, че има вероятност БЕХ да възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните страни посредством териториални ограничения. Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на Европейския съюз. Откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, но означава, че Еврокомисията ще разгледа въпроса приоритетно.<br /> <br /> Брюксел проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на Български енергиен холдинг. Възможно е тези разпоредби да ограничават свободата на търговските им партньори да доставят електричество, закупено от Българския енергиен холдинг, като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от него електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася. Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС.<br /> <br /> Еврокомисията е уведомила &quot;Български енергиен холдинг&quot; ЕАД и българския орган за защита на конкуренцията, че е открила процедура по случая.<br />