През месец май в Агенцията по заетостта са постъпили уведомления за масови уволнения на работници и служители общо за 1709 лица. Работниците и служителите, които се очаква да бъдат съкратени, са с разнообразни професии, сред които шивачи, охранители, инженери, техници, механици, оператори, шлосери, монтьори, заварчици, мебелисти, работници в обувното производство, съобщиха от Българската стопанска камара.
В края на м. април, по данни на Агенцията по заетостта, регистрираната безработица достигна 7.04%, като броят на безработните през м. май е 260 693 души. Най-ниска е безработицата в София-град (1.54%), а най-висока - в Смолян (12.91%).<br /> <br /> При оценяване на действителното равнище на безработица, освен регистрираните безработни лица, следва да се отчитат и по-голямата част от т.н. обезкуражени лица (трайно безработни лица над 15г., които не търсят работа, предполагайки, че няма да намерят такава). Към настоящия момент по данни на НСИ, те надхвърлят 160 хил. души, което увеличава равнището на безработица с не по-малко от 4%, отбелязват от БСК. Следвайки този подход, условното равнище на безработица (като се отчитат определенията и методологията на МОТ и ЕК) надхвърля 10-11% от работната сила, към която се включват и обезкуражените лица.<br /> През ноември 2008 г. БСК прогнозира двуцифрено ниво на безработицата в края на 2009 г. За съжаление, прогнозите ни започват да се сбъдват още в края на първото полугодие. На 27 ноември м.г. БСК предложи на министъра на труда и социалната политика мерки за стабилизиране на пазара на труда, по които обаче към момента няма никаква реакция от страна на администрацията, алармират от БСК. /БЛИЦ<br /> <br />