В становище на Българската стопанска камара, изпратено до медиите, се критикува последното решение на ДКЕВР за увеличаване цените на електроенергията с 13% от 1 юли тази година. Според браншовата структура не може и не трябва енергийните цени да се определят дни преди влизането им в сила, след като са обект на централизирано управление.
Това пречи на бизнеса да планира развитието си, да формира инвестиционната си политика и да създава ясна конкурентна среда. Подобен подход на управление на енергийния сектор, особено в условия на икономическа криза, създава предпоставки за допълнително влошаване на бизнес средата и създаване на нови социално-икономически проблеми в България, твърдят още от БСК.<br /> <br /> Нелогично е увеличението на цените да се обяснява само с въведените в експлоатация нови ВЕИ - мощности. Нереалистично е едва 6 месеца след последната актуализация на цените новите &bdquo;зелени&ldquo; мощности да са се увеличили в размери, водещи до ново 13/16-процентно увеличение на цените, смятат хората на Божидар Данев.<br /> <br /> Токът поскъпва заради прилагането на погрешен метод за ценообразуване, поради което производителите на енергия имат интерес да купуват скъпи суровини и оборудване, и да не инвестират в повишаване на производствената ефективност. Те нямат стимул да намаляват разходите си и себестойността на енергията. Това деформира енергийния пазар, който е в основата на ценовата пирамида и води до влошаване на конкурентоспособността на останалите производства. В резултат имаме непрекъснато увеличение на разходите в този сектор при успоредно свиване на разходите в останалите сектори на икономиката, вкл. инвестиции, работни места, заплати. Всичко това се случва в условия на икономическа криза, когато България се нуждае изключително много от инвестиции и справяне с проблемите на трудовия пазар.<br /> <br /> От Стопанската камара предлагат четири мерки за справяне със ситуацията, сред които и развитие на свободен пазар, като на него да се търгува не по-малко от половината от енергията, консумирана у нас./БЛИЦ<br />