В този момент всяко повишение на цените ел. енергията за бизнеса крие огромни рискове за допълнителни трудности пред предприятията. Това заявяват от Българската стопанска камара във връзка с протичащата в публичното пространство дискусия относно намеренията за повишаване на тока.
Извън всякаква икономическа логика е в момент, когато в останалите европейски страни енергийните цени падат, в България да се покачват. За сравнение, през м. май т.г. при средно претеглена цена на НЕК за големите консуматори около 45 евро за мегаватчас (без такса за пренос и достъп) средната цена за Европейската борса за електроенергия (ЕЕХ) е 35 евро, а на Румънската борса за електроенергия (OPCOM) базовата цена е 30.74 евро.<br /> Цените на електрическата енергия в страната ни винаги са били трайно по-ниски от европейските и до голяма степен са обуславяли конкурентоспособността на българската икономика. При стойности, по-високи или равни на европейските, нашата конкурентоспособност ще бъде силно занижена. <br /> Намерението за запазване на ценовите равнища за т.нар. защитени потребители на ел.енергия, за сметка на увеличение цените за индустрията, задълбочава още повече проблема с кръстосаното субсидиране от страна на големите консуматори. БСК многократно е заявявала, че провеждането на социална политика чрез цени е погрешно и възпрепятства създаването на равнопоставени, лоялни и прозрачни отношения между различните потребители на стоки и услуги. В този контекст, предлагаме да се въведат сезонни цени за ел.енергията, произвеждана чрез когенерация (ТЕЦ), за да се намали ефектът на кръстосаното субсидиране.<br /> В условията на икономическа криза и в предизборна ситуация, настояваме цените на ел.енергията да не се променят прибързано, без обосновани и достоверни аргументи. <br /> От Българска стопанска камара апелират за отговорно отношение на отговорните институции към българския бизнес, който е отговорен за работните места на останалите потребители на ел.енергия! /БЛИЦ <br /> <br />