БСК поиска да се създаде специализирано дружество за квалификация и преквалификация на безработни. Тази мярка предложи Камарата на министърa на труда и социалната политика Емилия Масларова във връзка с нарастващата безработица, породена от финансовата криза.

Идеята е новото дружество да се създаде чрез публично - частно партньорство. От БСК искат в него да бъдат назначавани на срочни трудови договори регистрираните в бюрата по труда – като обучаеми (за хората с ниска или нулева квалификация) и като преподаватели (за хората с висока квалификация).
Оттам искат още дружеството да предоставя за временна заетост на други работодатели работна сила със съответен образователен и квалификационен профил. 
Предложенията са отпусканите досега помощи при безработица да се трансформират в трудови възнаграждения, равни на минималната работна заплата, за назначените в специализираното дружество безработни и да се прекрати изплащането на обезщетения за безработица за лицата, които не са в дружеството. 
БСК настоява още да се увеличи с 10% броят на студентите, което ще създаде условия за подобряване нивото на квалификация на българския човешки ресурс, ще се намали натискa на пазара от безработни млади хора и ще създаде допълнителна заетост в сферата на образованието, да се въведе задължителен допълнителен едногодишен курс във висшите училища за изучаване на чужди езици във връзка със съществуващата ниска комуникационна култура на българския елит с европейските структури. /БЛИЦ