Във всяка втора обществена поръчка, обявена през миналата година, има нарушения. Около три милиарда лева обществени средства са изразходени в отклонение от процедурните правила и със сериозни съмнения за корупция. Това съобщиха от Българската стопанска камара като аргумент за административния произвол на държавата, упражняван върху бизнеса.
Регулативните режими за бизнес разрешителни и лицензи, злоупотребите с монополни права, необоснованото определяне на тарифи, такси и глоби запушват бизнеса, посочи председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. А събираните средства от таксите и глобите се разпределят за допълнително материално стимулиране, което достига до 40% от заплатите на служителите от държавната администрация. В същото време, над 600 заявки за концесиониране на кариери отлежават с години поради несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите. 300 предприятия нямат комплексни разрешителни. До седем месеца се бавят одобренията на тръжните документи по усвояването на европейските средства. За да се излезе от тази ситуация Българската стопанска камара предлага промени в законодателството, прехвърлящо конфликта на интереси и върху юридическата обвързаност на лицата и пренасянето на някои услуги от администрацията към бизнес. По примера на нотариалните услуги, строителния надзор и частния съдия изпълнители частният бизнес да поеме и всички услуги, които предлага КАТ, както и връчването на призовките в съдебната система. Информацията е на БНР. /БЛИЦ